اخبار

قابلیت برچسب گذاری در مقالات

برچسب گذاری در مقالات

دسته بندی و برچسب گذاری هردو کاربردهای خود را در ارائه مطالب سایت دارا هستند. کاربران برای دسترسی به موضوع مشخصی در سایت از دسته ها استفاده میکنند ومعمولا دسته بندی بر اساس موضوع نوشته انجام میگیرد. برچسب ها، دسته بندی های خاص و کوچک تر را برای مطالب سایت انجام میدهند و به محتوای هر نوشته بستگی خواهند داشت. برای ایجاد ارتباط بین مطالب در دسته های مختلف باید از برچسب گذاری استفاده شود.

برچسب گذاری در مقالات

برچسب گذاری در مقالات

برای این منظور ابتدا در فرم تعریف برچسب ،برچسب ها و آدرس کوتاه را ثبت کرده و سپس در فرم تعریف مقالات از طریق فروریز برچسب گذاری ،برچسب های مرتبط را به مقاله متصل می کنیم .برچسب ها  مذکور در پایین مقالات قابل مشاهده خواهند بود.

برچسب گذاری در مقالات

5.00 2
  • نویسنده : امید احمدی
    • امتیاز :
    • 2
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1396/11/04
  • تعداد مشاهده : 1399 بار