اخبار

امکان کامنت گذاری در اخبار

دیدگاه در اخبار پافکو

در ماژول اخبار سایت ساز، امکان کامنت گذاری ایجاد شده است. ابتدا کاربران اقدام به درج کامنت می کنند، چنانچه کاربر مدیری که دسترسی به فرم "مدیریت کامنت گذاری اخبار" دارد کامنتی را تایید نماید در سایت به رویت همه کاربران خواهد رسید. همچنین امکان نظردهی کاربران نسبت به یک کامنت تا چندین مرحله وجود دارد.

در فرم "ویرایش اخبار " امکان تعیین پارامترهای از جمله "اجازه کامنت گذاری" و "ایمیل برای کامنت گذاری اجباری باشد" و نیز شیوه مرتب سازی کامنتها در نمایش قرار گرفته است.

دیدگاه در اخبار پافکو

دیدگاه در اخبار پافکو

5.00 1
  • نویسنده : امید احمدی
    • امتیاز :
    • 1
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1396/09/19
  • تعداد مشاهده : 918 بار