پرداخت الکترونیک


امروزه با توجه به محدودیت های موجود مانند حجم کاری بالا و کمبود وقت ، ترافیک و ... الکترونیکی شدن امور بانکی ، راه حل مناسب و کاملی می باشد.

پرداخت الکترونیکی نیز به عنوان یک راهکار مناسب جهت انجام سریع معاملات می باشد.

مشخصات بارز نرم افزار پرداخت الکترونیک:

¤ کاملا تحت وب می باشد

¤ امکان پرداخت از انواع بانک ها مانند ملی و ملت و ... (بانک های عضو شتاب 21 بانک)

¤ به محض واریز در حساب شخصی بصورت فیش ثبت می گردد

¤ دقت فوق العاده بالا و عدم مغایرت در اطلاعات

¤ جلوگیری از اتلاف وقت ارباب رجوع بواسطه عدم حضور فیزیکی

پرداخت الکترونیک