مقالات اتوماسیون اداری

تحقیق در مورد اتوماسیون اداری

تحقیق در مورد اتوماسیون اداری

تحقیق در مورد انتخاب نرم افزار اتوماسیون اداری یکی از مهمترین اقدامات می باشد که آیا اتوماسیون اداری میتواند راه گشای پیش روی سازمان باشد و در نهایت یک اتوماسیون اداری خوب چه مزایای رقابتی برای سازمان ایجاد می کند. ما در اینجا سعی داریم به این موضوع مهم بپردازیم که یک اتوماسیون اداری چه پارامترهایی باید داشته باشد و بدین منظور تحقیقاتی انجام شده است.آینده جایی نیست که به آنجا می‌رویم، بلکه جایی است که آن را به وجود می‌آوریم، آن‌هم با راه‌هایی که به آینده می سازیم.

 

تحقیق در مورد اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری Office Automation

تغییر و تحولات بین‌المللی و سرعت این تغییرات دولت‌ها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی، دور نمای استراتژیک حرکت‌های خود را ترسیم نمایند. ترسیم چشم‌انداز در حقیقت دور نمای آینده یک کشور و بیانگر ارزش‌ها، آرمان‌ها و تفکرات سیاستگزاران کشور است
تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی، چشم‌انداز ایران 1400 و به‌تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم‌انداز و تبیین اهداف و سیاست‌های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و تبیین چالش‌ها و راهکارهای دستیابی به اهداف، الزام‌های دهکده جهانی در امر ارتباطات، استانداردسازی عملیات و جلب رضایت ارباب‌رجوع و همچنین علاقه‌مندی ایران به ورود در جرگه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به‌عنوان عضو ناظر پس از ده‌ها بار رد تقاضا، حضور چشمگیر ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی تأکید بند چهارم سند فرا بخشی بر گسترش آگاهی عمومی و توسعه فن‌آوری و تحقیقات، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی می‌نهند که روی‌آوری به اتوماسیون اداری یکی از آن‌ها است. برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع می‌پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله، بررسی زمینه‌های مختلف حل مسئله، انتخاب بهترین راه‌حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست‌کار کردن راه‌حل، عبور می‌شود. سازمان‌ها به‌منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسایی راه‌حل‌های مسئله می‌نمایند. حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می‌طلبد و سیستم اتوماسیون اداری پشتیبانی بسیار خوب و مؤثرتری را در ایفای وظایف مدیریتی ازجمله تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می‌آورد.

تحقیق در مورد اتوماسیون اداری

سیستم اتوماسیون اداری


 متحول‌شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی از آن‌چنان رشد سریعی برخوردار‌است که دیگر فرایندهای کند و زمان‌بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست. بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره‌جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایندهای اداری پرداخت. بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به‌عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می‌بخشد و از سویی دیگر، با جمع‌آوری اطلاعات مجموعه فعالیت‌های سازمان و طبقه‌بندی آن‌ها، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می‌سازد. نرم‌افزار اتوماسیون اداری به‌عنوان بخشی از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت، با بررسی مدل‌های فعالیت سازمان‌های بخش عمومی و مؤسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولیدشده است و می‌تواند به‌خوبی پاسخگوی نیازهای یادشده باشد. در جورچین چند مربعی قدرت آنچه مهم است این است که دیگر، قدرت در نهادها (مثل قدرت)، سازمان‌ها یا کنترل‌کنندگان نمادها متمرکز نیست. قدرت در شبکه‌های جهانی ثروت، اطلاعات و تصاویر که نظامی با هندسه متغیر و جغرافیایی غیرمادی است، نشر می‌یابد و استحاله می‌شود اما از بین نمی‌رود.
گستردگی و توسعه روزافزون علوم رایانه‌ای و رویکرد جهانی به آن در همه عرصه‌ها و موفقیت‌های غیرقابل‌باور پیشتازان این صنعت دررسیدن به آنچه روزگاری رؤیا و خواب خیال جلوه می‌کرد محمل و دستمایه شایسته‌ای بر گسترش روزافزون این صنعت در همه شئون کشورمان دارد و سازمان‌های پیشرو با تشخیص به‌موقع ضرورت‌های تجهیز به این فن‌آوری و الزامات آن در سازمان، نظیر اتوماسیون اداری و مالی، خود را در مسیر و معبری که به شاهراه تمدن جهانی می‌پیوندد قرار می‌دهند چراکه با غفلت از این تحول عظیم در گردوغبار عبور سریع کاروان سازمان‌های فردا گم خواهند شد. زندگی در فرهنگ الکترونیکی یعنی زندگی در تغییر، تغییر به‌عنوان شرط بقا.
(( اگر مدیران گمان می‌کنند که می‌توانند در ده سال آینده، شرکت خود را طوری اداره کنند که در ده سال گذشته کرده‌اند، سخت در اشتباه‌اند. برای توفیق در دهه آینده باید وضع موجود را به هم بریزند.)) 
 این تحقیق و نتایج آن نه‌تنها می‌تواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرت‌های احتمالی سیستم اتوماسیون اداری در سازمان متبوع مؤثر باشد بلکه می‌تواند در سرعت بخشیدن به انتخاب ناگزیر و ناگزیر الزامات سازمان‌های مدرن، در بعد تجهیز به فناوری‌های سخت‌افزاری نرم‌افزاری عصر جدید در سازمان‌های همنوع و در سطح وسیع‌تر در سازمان‌های زیرمجموعه وزارت کشور و سایر سازمان‌ها نقش‌آفرینی کند

تحقیق در مورد اتوماسیون اداری

نرم افزار اتوماسیون اداری


- اهداف تحقیق اتوماسیون اداری Office Automation

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون اداری جهت اطلاع‌رسانی به مدیران ارشد و میانی سازمان و بطور کلی به تمامی پرسنل

2- بررسی و تجزیه‌وتحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری.
3- بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت سیستم اتوماسیون اداری ازنظر تأمین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن.
4- ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون اداری جهت بهره‌برداری.

   سؤال اصلی
 آیا سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران آن تأثیر دارد؟
  سؤالات فرعی
 آیا سیستم اتوماسیون اداری برافزایش صحت تصمیم‌گیری مدیران تأثیر دارد؟
 آیا سیستم اتوماسیون اداری برافزایش دقت تصمیم‌گیری مدیران تأثیر دارد؟
 آیا سیستم اتوماسیون اداری بر بهنگام بودن تصمیم‌گیری مدیران تأثیر دارد؟
 آیا سیستم اتوماسیون اداری بر اقتصادی بودن تصمیم‌گیری مدیران تأثیر دارد؟
  تبیین فرضیه‌های تحقیق
 سیستم اتوماسیون اداری برافزایش صحت تصمیم‌گیری مدیران تأثیر مثبت دارد.
 سیستم اتوماسیون اداری برافزایش دقت تصمیم‌گیری مدیران تأثیر مثبت دارد.
 سیستم اتوماسیون اداری بر بهنگام بودن تصمیم‌گیری مدیران تأثیر مثبت دارد.
 سیستم اتوماسیون اداری بر اقتصادی بودن تصمیم‌گیری مدیران تأثیر مثبت دارد.
 در فرضیات فوق‌الذکر، سیستم اتوماسیون اداری با مشخصه‌های تعداد نامه‌های صادره، نامه های وارده، ساعات استفاده و ادراک به‌عنوان متغیر مستقل و بهبود تصمیم‌گیری مدیران با مشخصه‌های سرعت عمل ، حذف هزینه های مازاد،توجیه اقتصادی،صحت، دقت، بهنگام بودن، اقتصادی بودن، به‌عنوان متغیرهای وابسته مطرح می‌باشند.و از طرف افزایش نظم سیستم و افزایش اثربخشی مورد توجه قرار می گیرد

 

مقالات مرتبط


بررسی معایب و مزایای نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب

آنچه را که باید در مورد سیستم اتوماسیون اداری بدانید

دبیرخانه اتوماسیون اداری

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی Refresh Icon

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید