اتوماسیون اداری

مقالات اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری و نقش آن در تصمیم گیری

اتوماسیون اداری یا Office Automatiom  یا نرم افزار دبیرخانه

یک سیستم نرم افزاری هستند که منجر به کاهش هزینه ها در سازمانها می گردد این نوع از سیستم با حذف کاغذ و دوباره کاریها کمکهای بزرگی به سازمانها نموده اند بطوری تصور یک سازمان بدون اتوماسیون اداری غیر قابل تصور به نظر می رسد
 

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری چیست و بخشهای اصلی اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری یکپارچه‌سازی وظایف اداری است و معمولاً در ارتباط با مدیریت اطلاعات است.

ابزارهای زیادی وجود دارند که برای خودکارسازی وظایف اداری بکار می‌روند و گستردگی پردازنده داخل کامپیوترها و همچنین پرینترها در مرکز پیشرفت‌های اخیر اتوماسیون اداری قرار دارند. ذخیره اطلاعات خام، انتقال داده‌های الکترونیکی و مدیریت اطلاعات تجاری الکترونیکی اصلی‌ترین فعالیت‌های یک سیستم اتوماسیون اداری هستند.

ادامه مطلب

سیستم اتوماسیون اداری، فواید و مزایای پیاده سازی در شرکت‌ها

سیستم اتوماسیون اداری

شرکت‌ها و دفاتر فعال در زمینه‌های تجاری و اداری، تنها با هماهنگی و نظم در میان تمام اجزای آن شرکت و یا دفتر می‌توانند به پیشرفت و ترقی دست یابند. در صورت عدم وجود هماهنگی در میان بخصش‌های مختلف ممکن است با مشکلات بزرگی روبه‌رو شوند از پیشرفت و ارتقاء باز بمانند.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری و برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)

اتوماسیون اداری و برنامه ریزی منابع سازمانی

برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) علم و فنی برای مدیریت منابع و راه حلی نرم ‌افزاری برای تعریف و ایجاد فعالیت‌های واحدهای مختلف سازمان به طور یکپارچه است.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری چیست

اتوماسیون اداری چیست؟

عبارت است از متصل کردن اطلاعات کامپیوترهای موجود در یک سازمان به کمک شبکه و با استفاده از یک برنامه نرم افزاری مشترک، تا انتقال اطلاعات، آمارها، نامه ها و مکاتبات و نیز دستورالعمل ها به صورت کاملا یکپارچه و آسان انجام پذیرد.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری و تفاوت آن با انواع دیگر سیستم های اطلاعاتی

اتوماسیون اداری سیستم‌های جهانی هستند که وظیفه اصلی آن‌ها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات که از لحاظ تجاری از اهمیت به سزایی برخوردار است.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری و نقش آن در کاهش مفاسد اداری و هزینه ها

اتوماسیون اداری علاوه بر آسانی و ایجاد سهولت در گردش کار، تسریع فرایندهای اداری، باعث امکان بررسی عملکرد کارمندان و از همه مهمتر زمینه کاهش مفاسد اداری و مشکلات اداری را فراهم می سازد.

ادامه مطلب

نقش اتوماسیون اداری در طبقه بندی، تبادل، تنظیم و تصحیح اطلاعات

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ که در آن کلیه فرایندها، مکاتبات اداری و دستور العمل ها به صورت یکپارچه و آسان انجام می شود.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری، گردش کار و کاربرد آن در فعالیت های مدیریتی

اتوماسیون اداری و گردش کار

گردش کار یا workflow سیستم اتوماسیون مستندات اطلاعات و Task هایی است که میان متقاضیان (نیروی انسانی یا کامپیوتر) یک سازمان بر اساس یک مجموعه قوانین تعریف‌شده به‌منظور دستیابی به اهداف تجاری، قابل‌تعریف است.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری و پروتکل ECE

اتوماسیون اداری تحول چشمگیری در حوزه فناوری اطلاعات طی دو دهه اخیر ایجاد کرده و انتظارات کارگزار و ارباب رجوع را از لحاظ زمان و هزینه برآورده ساخته است.

ادامه مطلب