سیستم اتوماسیون اداری تحت وب

سیستم اتوماسیون اداری تحت وب پافکو بصورت یکپارچه با سایر محصولات وظیفه ایجاد ارتباطات و آرشیو اسناد را به عهده دارد و هزینه های دوباره کاریها را کاهش می دهد یکی از مشکلات اساسی سازمان ها و شرکت ها، نظام اداری و گردش کار آنهاست که به صورت سنتی انجام می پذیرد. نامه نگاری های کاغذی در سازمان ، خود باعث خیلی از مشکلات و کندیها می شود و در مجموع هزینه های بالایی را بر هر سازمانی تحمیل می نماید. با وجود نرم افزار اتوماسیون اداری و دبیرخانه پافکو بسیاری از این مسائل مرتفع می شود. یک سیستم اتوماسیون هنگامی کارآمد می شود که دارای WorkFlow یا گردش کاری باشد. یعنی گردش اسناد و نامه ها در سازمان بصورت اتوماتیک و یا یک ساختار از قبل تعیین شده باشد. بدین ترتیب مرحله بعدی چرخش یک نامه از حافظه پرسنل مربوطه خارج شده و به یک سیستم قوی و کارآمد و خودکار سپرده می شود. مدیریت و برنامه ریزی کارها ،نامه ها و امکان یادآوری رویدادها از امکانات قدرتمند دیگر این سیستم است. امکان نظارت مدیران بر تمام مراحل و کارهای پرسنل خود از امکانات قدرتمند مدیریتی این نرم افزار است. با سیستم اتوماسیون اداری تحت وب پافکو نظم و هماهنگی را برای سازمانتان به ارمغان می آورید.

اتوماسیون اداری

Automation اتوماسیون اداری

 برخی از ویژگیهای سیستم اتوماسیون اداری تحت وب:

 • اتوماسیون اداری تحت وب دارای کارتابل شخصی و امکان پاسخگویی به نامه ها
 • امکان تعریف اشخاص و سازمان‌های طرف مکاتبه با مشخصات کامل فردی و کاری
 • تعریف مسئولیت‌ها و سمت‌ها در نمودار سازمانی و تعریف ارتباط بین سمت‌ها در اتوماسیون اداری
 • امکان تعریف سطوح د سترسی به نامه‌ها (عادی، محرمانه، سری) و تعریف اولویت نامه‌ها در اتوماسیون اداری
 • با اتوماسیون اداری تحت وب امکان تعریف و طبقه‌بندی گیرنده‌ها جهت پرسنل بصورت اتوماتیک یا انفرادی فراهم می گردد
 • تعریف پوشه‌های عمومی و شخصی برای نامه 
 • امکان تعریف الگوی نامه از هر نوع به صورت عمومی و شخصی در اتوماسیون اداری وجود دارد
 • امکان تنظیم گزارش کار روزانه جهت کلیه پرسنل و مدیریت آنها در اتوماسیون اداری تحت وب در نظر گرفته شده است 
 • امکان تنظیم و مشاهده قرارهای پرسنلی وجود دارد 
 • >بایگانی اطلاعات به صورت شخصی و عمومی 
 • تعریف نامه‌های داخلی، نامه جدید به خارج از سازمان و نامه رسیده از خارج از سازمان 
 • امکان تعریف امضای مدیران به صورت عکس و انتقال آن به نامه‌ها در صورت داشتن مجوز
 • امکان صدور نامه‌های داخلی 
 • امکان قرار دادن یادداشت روی نامه‌ها و همچنین تنظیم جواب نامه
 • امکان قرار دادن زمان روی پیگیری نامه ‌ها 
 • ارجاع نامه به چندین شخص و یا تعریف گروه‌های مخاطب
 • امکان طبقه بندی نامه ها بر اساس موضوع(پیرو،عطف و ......) 
 • ایجاد نامه مرتبط با نامه رسیده 
 • امکان ورود تصویر (scan) نامه‌ها و ضمائم آنها 
 • ارائه گزارش‌های از قبل طراحی شده و امکان طراحی گزارش‌های مورد نیاز (Report generator)
 • امکان گزارش گردش نامه‌ها به صورت درختی و نمودار
 • یکی از برجستگی های اتوماسیون اداری دارا بودن گزارش ساز پویا با امکان گزارشات لیست، آماری، ماتریسی، نموداری
 • ارسال گزارشات به محیط word - excell - pdf
 • سیستم یادآوری خودکار
 • دارای دفتر تلفن حرفه ای با انواع جستجو
 • پروتکل ECE در اتوماسیون اداری در نظر گرفته شده است. این پروتکل امکان ایجاد ارتباط بین 2 اتوماسیون مختلف را فراهم می آورد.