مقالات اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری و بهره وری
اتوماسیون اداری و رابطه آن با بهروری کارکنان

تعریف اتوماسیون اداری

 بخشی از عمده‌ترین اطلاعات در گردش هر سازمان در قالب مکاتبات داخلی و خارجی سازمان صورت می‌گیرد و نرم‌افزارهای اتوماسیون به‌گونه‌ای طراحی و تولیدشده‌اند که بتوانند تمام نیازهای سازمان را تأمین کرده و لذا یک سیستم یکپارچه گردش اطلاعات تولید کنند

اتوماسیون اداری ایده‌ای نوین است که عمر آن در ایران به بیش از یک دهه نمی‌رسد و هدیه صنعت فن‌آوری اطلاعات IT به بروکراسی اداری است.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری و فساد اداری
اتوماسیون اداری و نقش آن در کاهش مفاسد اداری و هزینه ها

اتوماسیون اداری علاوه بر آسانی و ایجاد سهولت در گردش کار، تسریع فرایندهای اداری، باعث امکان بررسی عملکرد کارمندان و از همه مهمتر زمینه کاهش مفاسد اداری و مشکلات اداری را فراهم می سازد.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری
نقش اتوماسیون اداری در طبقه بندی، تبادل، تنظیم و تصحیح اطلاعات

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری عبارت اﺳﺖ از ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ که در آن کلیه فرایندها، مکاتبات اداری و دستور العمل ها به صورت یکپارچه و آسان انجام می شود.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری و تفاوت آن با انواع دیگر سیستم های اطلاعاتی

اتوماسیون اداری سیستم‌های جهانی هستند که وظیفه اصلی آن‌ها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات که از لحاظ تجاری از اهمیت به سزایی برخوردار است.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری چیست

اتوماسیون اداری چیست؟

عبارت است از متصل کردن اطلاعات کامپیوترهای موجود در یک سازمان به کمک شبکه و با استفاده از یک برنامه نرم افزاری مشترک، تا انتقال اطلاعات، آمارها، نامه ها و مکاتبات و نیز دستورالعمل ها به صورت کاملا یکپارچه و آسان انجام پذیرد.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری و برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)

اتوماسیون اداری و برنامه ریزی منابع سازمانی

برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) علم و فنی برای مدیریت منابع و راه حلی نرم ‌افزاری برای تعریف و ایجاد فعالیت‌های واحدهای مختلف سازمان به طور یکپارچه است.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری پروتکل ECE
اتوماسیون اداری و پروتکل ECE

اتوماسیون اداری تحول چشمگیری در حوزه فناوری اطلاعات طی دو دهه اخیر ایجاد کرده و انتظارات کارگزار و ارباب رجوع را از لحاظ زمان و هزینه برآورده ساخته است.

ادامه مطلب

workflow
اتوماسیون اداری، گردش کار و کاربرد آن در فعالیت های مدیریتی

اتوماسیون اداری و گردش کار

گردش کار یا workflow سیستم اتوماسیون مستندات اطلاعات و Task هایی است که میان متقاضیان (نیروی انسانی یا کامپیوتر) یک سازمان بر اساس یک مجموعه قوانین تعریف‌شده به‌منظور دستیابی به اهداف تجاری، قابل‌تعریف است.

ادامه مطلب

اتوماسیون اداری
مزایای بهره‌گیری از اتوماسیون اداری و مکاتبات اداری - بخش دوم

مزایای بهره‌گیری از روش رایانه‌ای و اتوماسیون اداری

پیاده‌سازی سیستم جامع اتوماسیون اداری در سازمان‌های اداری از جمله صنعت برق کشور، سبب تسریع در نامه‌نگاری و انجام امور اداری می‌شود. اتوماسیون اداری متمرکز در مقایسه با دستگاه‌های سنتی بسیار کارآمدتر و مفیدتر است.

ادامه مطلب

سیستم‌های اتوماسیون اداری، ضرورت‌ها و مزیت‌ها
سیستم‌های اتوماسیون اداری، ضرورت‌ها و مزیت‌ها

امروزه، اتوماسیون اداری بطور کلی، به مجموعه‌ای از ابزارهای الکترونیک ضروری و پرکاربرد در اکثر ادارات و شرکت‌های مختلف، اطلاق می‌شود. اتوماسیون اداری در دیدگاه کلی، عبارتست از انجام پذیرفتن الکترونیکی مجموعه وظایف اداری، مسئولیت‌های دفتری و منشی‌گری از جمله: ارتباطات، مکاتبات، مستندسازی و پرکردن پرونده‌ها و غیره. اگر بخواهیم کمی بر روی کیفیت و چگونگی انجام این وظایف تمرکز کنیم، درخواهیم یافت که یکی از کارکردهای مهم اتوماسیون اداری، انجام فعالیت‌های اداری و امور مربوط به ادارات، در حجم بیشتر و سرعت بالاتر، دسترسی همه‌جانبه‌تر و کیفیت بهتر معنا می‌یابد. در واقع این همان دلایلی است که اتوماسیون اداری را بوجود می‌آورد.

ادامه مطلب

1 2