صفحه مقالات

اتوماسیون اداری-آموزش گزارشات

آموزش اتوماسیون اداری-گزارشات

گزارشات در سیستم اتوماسیون اداری پافکو شامل گزارش گردش نامه، گزارش نامه ها و گزارش ساز پویا می باشد که با تصویر توضیح داده می شود.

گزارشات در سیستم اتوماسیون اداری

گزارش گردش نامه

گزارش ساز پویا بر اساس شروطی که در آن مشخص می کنید یک گزارش از گردش نامه ها (مراحل نامه) به شما می دهد. مثلا می توانید یک گزارشی تهیه نمائید که فرستنده آن شخص مورد نظر شما باشد و ... این نوع گزارش یک گزارش مدیریتی است که در نرم افزار دبیرخانه وجود دارد و بهتر است فقط مدیر سیستم به آن دسترسی داشته باشد.

آموزش اتوماسیون اداری- گزارشات

گزارش نامه ها

این گزارش بر اساس شروطی که در نرم افزار اتوماسیون اداری مشخص می کنید، یک گزارش از نامه ها به شما می دهد. مثلا می توانید یک گزارشی تهیه نمائید که نوع فوریت نامه ها عادی باشد و ... این نوع گزارش مانند گزارش گردش نامه یک گزارش مدیریتی است و بهتر است این امکان نیز فقط در دسترس مدیر سیستم باشد.

در این گزارش می توان مشخص نمود که گیرندگانِ گزارش را نمایش دهد یا بدون گیرندگان، که با انتخاب گزینه مربوطه در فرم می توان گزارش مورد نظر را تهیه نمود.

آموزش اتوماسیون اداری- گزارشات

گزارش ساز پویای در اتوماسیون اداری

در گزارش ساز پویا می توان انواع مدل های گزارش با انواع فیلدهایی که در گزارش نیاز است وجود داشته باشد و با شروط مختلف و دسته بندی متفاوت از سیستم اخذ نمود. جهت گرفتن گزارش و نحوه کار با این نوع گزارش گیری می توانید به راهنمای تصویری بخش مربوطه مراجعه نمائید.

آموزش اتوماسیون اداری- گزارش ساز پویا


سایر مطالب آموزش اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری-آموزش تعاریف بخش 1

اتوماسیون اداری-آموزش تعاریف بخش 2

گزارش ساز پویا

گزارش ساز پویا

  • نویسنده : واحد آموزش
    • امتیاز :
    • 4
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1395/10/01
  • تعداد مشاهده : 1563 بار