آموزش مجازی پافکو

به راحتی وبینار برگزار کنید! به راحتی وب کنفرانس برگزار کنید! به راحتی آزمون آنلاین برگزار کنید!

همین حالا دمو ببینید!
آموزش مجازی

تعریف آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی
 آموزش الکترونیکی استعاره ای است برای محیط های آموزش و یادگیری، با محورقرار دادن فراگیران به جهت تحقق یادگیری آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی (World Wide Web ) بهره می گیرد ، ولی به هیچ وجه به آن محدود نمی شود. 

آموزش الکترونیکی
 تعریف آموزش الکترونیکی


 تعریف آموزش الکترونیکی

در  تعریف آموزش الکترونیکی روشهای نوین آموزش مبتنی بر فناوری آموزش الکترونیکی با عناوین متفاوتی مانند روشهای جایگزین ، رسانه های نوین و چندرسانه ای ، رسانه دانش ، بهترین راه حل آموزشی و غیره خوانده شده است ، اما به نظر می رسد بهترین عبارت که تعریف جامع و (e-Learning ) کاملی از تمام نامهای مذکور باشد ، همان آموزش مجازی است.
هر چند آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی (World Wide Web ) بهره می گیرد ، ولی به هیچ وجه به آن محدود نمی شود. در عرصه آموزش الکترونیکی ، علاوه بر آموزش بر مبنای وب ،آموزش غیرحضوری ،آموزش از راه دور ، تعلیم و تربیت از راه دور ، بازآموزی ،خودآموزی وآموزش بر مبنای رایانه Computer Based Training  CBT نیزمی توانند مطرح شوند. در این فصل به تعاریف مختلف ، ضرورتها ، مزایا و معایب سیستم آموزش مجازی می پردازیم و اشکال متفاوت آن را بررسی می کنیم.

آموزش الکترونیکی
 تعریف آموزش الکترونیکی

تعریف آموزش الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روشهای آموزشی شامل آموزش مبتنی بر رایانه ، آموزش مبتنی بر وب ، کلاسهای مجازی وغیره است.
 

آموزش آنلاین ، تعریفی است برای امکانات آموزشی و یادگیری، با محورقرار دادن دانش پژوهان برای تحقق فراگیری موقعیتی ، یادگیری تجربی و مسأله مدار(به عنوان قلب آموزش مجازی) از راه ترکیب تکنولوژی های نو، در این سیستم یک کلاس درس الکترونیکی مطرح است که هسته هوشمند سیستم به حساب می آید و یک شبکه، که محل حضور مجازیدانش پژوهان است و یک ماهواره که از راه امواج کوتاه یا کابل،آنها را به هم مرتبط می سازد.

یادگیری الکترونیکی
 تعریف آموزش الکترونیکی

سامانه آموزش مجازی به یاری رایانه ها از راه رسانه های الکترونیکی ،اینترنت ،وب ،شبکه های مدیریت یافته مثل اکسترانت و اینترانت وپخش ماهواره ای ، دیسک و نوارهای صوتی و DVD و CD-ROM سخت ، بسترهای چندرسانه ای مانند تصویری ارائه می شود. در واقع ، موفقیت در آموزش الکترونیکی آموزش از راه دور بر مبنای فناوری است. به عبارت دیگر ، محتوای دوره آموزشی با بهره گیری از انتقال صدا ، تصویرو text ارائه می شود که با استفاده ازارتباط دوسویه بین افراد فراگیر و استاد یا بین فراگیران ، کیفیت ارائه دوره آموزشی به بالاترین لول خود می رسد.
بهره وری از امکانات پیشرفته تر ، امکان ارائه اطلاعات و داده ها را با کیفیت بهتر و بالاترمیسر می سازد. به عنوان مثال در کسب اطلاعات ازطریق وب ،هرچه پهنای باند ارسال داده ها بیشتر شود ، اطلاعات بیشتری دریافت می شود.
این متد آموزشی را با نام آموزش آنلاین (برخط) نیز می نامند که پایه آن ارسال متنها ، عکس ها ، گفتار آموزشی ، تمرینها ، امتحانها و نگهداری نتایج دوره آموزشی شامل نمرات و مطالب پر اهمیت آن است. برای کامل کردن این نوع آموزش ، می توان از عکس های متحرک استفاده کرد.

آموزش الکترونیکی
 تعریف آموزش الکترونیکی

ابعاد آموزش الکترونیکی

تعامل در سامانه یادگیری الکترونیکی به شکل دوره های همزمان (Synchron ) یا غیرهمزمان (Asynchron ) برگزار می شود و به شکل همزمان Log in می شود. درآموزش همزمان همه فراگیران به روش مستقیم با یکدیگر در ارتباط اند. در حالی که درآموزش ناهمزمان ، ارتباط باتأخیر برقرار می شود مانند ارتباط با پست الکترونیکی.


حرف e در واژه آموزش الکترونیکی e-Learningاز دیدگاه کاربران چنین تعبیر می شود. 

اکتشاف : exploration
برای دانش پژوهان وب این متد آموزشی وسیله اکتشافی برای دسترسی به اقیانوسی از اطلاعات و منابع است. 

تجربه : experience
وب می تواند تجربیات آموزشیِ  را از شیوه آموزش همزمان ، سلسله مباحث پی در پی و خودآموزها ، در دسترس فراگیران قرار دهد. 

سرگرمی ومشغولیت: engagement 
یادگیری الکترونیکی سریع با مهیا ساختن رویکردهای جذاب آموزشی برای فراگیران  و ایجاد احسای مشارکت و همکاری ، فراگیران را مشتاق و علاقه مند می سازد. 

اعطای قدرت انتخاب : empowerment 
وب به کمک مجموعه ای از امکانات ، دانش پژوهان را قادر می سازد که بهترین شیوه یادگیری را از دیدگاه خود انتخاب کنند. 

آموزش الکترونیکی
 تعریف آموزش الکترونیکی

چند تعریف از آموزش الکترونیکی

الف. آموزش الکترونیکی آموزش مبتنی بر فناوری است.
ب. آموزش الکترونیکی نقطه یکپارچگی آموزش و اینترنت است.
پ. آموزش الکترونیکی استفاده و بهره وری از فناوری اینترنت برای طراحی ،ارائه ، انتخاب ، مدیریت و توسعه آموزش است.
ت. آموزش الکترونیکی به معنی آموزش راه اندازی شده با استفاده از وب است که قادر است مواردی نظیر ارائه مطالب درسی در قالبهای چندگانه ،مدیریت آموزشی و شبکه ای مرکب از دانش پژوهان، کارشناسان و تهیه کنندگان مطالب را دربرگیرد.

برخی از فواید آموزش الکترونیکی

1.در انواع یادگیری الکترونیکی ما با جهانی شدن دانش، یادگیری و برنامه درسی، امکان بقا وثبات جوامع آموزشی، تحقق عدالت در نظام آموزشی، افزایش سطح علمی جامعه یادگیری، منعطف شدن فرآیند یادگیری دربرابر نیازها و سبکهای فراگیران، پرورش کلیه استعدادهای فراگیران بجای نخبه گرایی روبرو هستیم.

2. آموزش مادام العمر ، یادگیری بین المللی با کمک آموزش الکترونیکی در عصر جهانی شدن، ادغام مفاهیم انتزاعی با زندگی افراد، تأکید بر مهارت های تشخیصی و بازترکیبی، یادگیری شخصاً هدایت شده، دستیابی به اهداف سطوح بالای یادگیری شناختی و فرا شناختی و پرورش مهارت های تفکرجانبی از دیگر مزیت های در خور توجه آن می باشد. این رویکرد درصورت برنامه ریزی و اجرای صحیح قادر به ارتقای افق فکری فراگیران، تغییر و تحول مستمر دیدگاه آنها ودر نهایت تلاش برای پوشش دادن الزامات ناشی از آن است.

3.تربیت شهروندانی مسوولیت پذیر که در جامعه اطلاعاتی پیامدهای اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی فناوری و رسانه های گروهی را به درستی درک می کنند.

راه های بهبود یادگیری و آموزش ازطریق محیط آموزش الکترونیکی

1.امکان مرور درس ها

2.دانش پژوهان نباید   کلاس درس را از دست نمی دهد. دانش پژوهان علاوه بر بیماری ممکن است به علت های زیر درس ها یا بخشی از آنها را از دست بدهد:
-داشتن محدودبت به واسطه مسائل کاری وشغلی
-تعهدات خانوادگی (به ویژه والدینی که باید فرزندان خود را از مراکز نگهداری کودکان بگیرند و یا ازکودکان بیمار خود مراقبت کنند).

3.مشکلات ایاب و ذهاب بعضی از دانش پژوهان برای حضوردرکلاس باید مسافت های طولانی طی کنند وزمان زیادی صرف رفت وآمد نمایند.

4. دسترسی راحت به دنیای اطلاعات که فقط از راه شبکه اینترنت دست یافتنی است.

5.ایجاد صلاحیت های  اساسی و مهم از راه بهره وری از محیط سامانه آموزش مجازی

یادگیری الکترونیکی یکی از انواع آموزش از راه دور تلقی می گردد. آموزش از راه دور متدهای مختلف از جمله سیستمهای مبتنی بر تلویزیون، پست، مکاتبه و رادیو را شامل می شود. یادگیری الکترونیکی نیز یکی از انواع تکامل یافته این مدل از آموزش می باشد. تعاریف مختلف مشاهیر از این موضوع را مرور می کنیم. از جمله:

یادگیری الکترونیکی، استفاده از فناوری شبکه، برای طراحی، تحویل، انتخاب، اداره، و توسعه یادگیری می باشد.

یادگیری الکترونیکی کاربرد فناوریهای اطلاعاتی و رایانه ای برای خلق تجربه یادگیری تلقی می شود.

مفهوم یادگیری الکترونیکی می تواند شامل فعالیتهای گسترده ای باشد؛ از پرداخت شهریه بصورت الکترونیکی و پشتیبانی از یادگیری از راه دور تا فعالیتهای مبتنی بر رایانه مجزا.

 از مصادیق یادگیری الکترونیکی می توان به هر کدام یا هر ترکیبی از فعالیتهای زیر اشاره کرد:

بکارگیری وب بمنظور جایگزینی و یا مکمل کتابخانه

بکارگیری رسانة الکترونیکی جهت گردآوری و ارائه مطالب یادگیری

بکارگیری اشتراک الکترونیکی فضاهای یادگیری، محلهای مباحثه و غیره

بکارگیری شبیه سازی، دنیای مجازی، و غیره

بکارگیری سنجش و بازخورد الکترونیکی

همواره انتخاب یک نرم افزار یادگیری الکترونیکی خوب جهت بالا بردن کیفیت در یادگیری الکترونیکی و نیز برآورده کردن یادگیری الکترونیکی سریع مد نظر بوده است.

تنوع یادگیری الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی از نقطه نظر انجام و کیفیت و فراگیر بودن، بسیار متنوع است که در شرایط  و شکلهای مختلفی قابلیت بهره برداری دارد. خصیصه مشترک همه این انواع، مبتنی بر رایانه بودن آنها می باشد. این دوره های آموزشی یا درو تخطی هستند یا برونخطی. بطور مثال دوره های یادیگیری مستقل را می توان برون خطی و دوره های کلاس مجازی را درون خطی تلقی کرد.

مقالات مرتبط


آموزش مجازی رایگان

تعامل در سامانه یادگیری الکترونیکی

همه چیز درباره آموزش مجازی 1

  • نویسنده : کامران جانقربان
    • امتیاز :
    • 2
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1396/06/19
  • تعداد مشاهده : 1684 بار
نظرات کاربران
شرکت پافکو

شرکت پافکو

درود خانم اکرم حسینی بله، نرم افزار یادگیری الکترونیکی LMS (ال ام اس) قابلیت انتشار آنلاین انواع محتوای آموزش اعم از فیلم،پادکست،پاورپوینت،عکس،ورد و ... را دارد

پاسخ دادن 1 0

اکرم حسینی

اکرم حسینی

با سلام نرم افزار آموزش الکترونیکی LMS میتواند محتوای درسی که در قالب پاورپوینت یا بصورت فیلم باشد را بصورت آنلاین پخش کند

پاسخ دادن 2 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی

لطفا از گذاشتن متن بصورت فینگلیش خودداری نمایید با تشکر

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید